Slovotvorná charakteristika

Source document: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. [47]-83
Extent
[47]-83
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document