Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1984
Extent
166 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 250
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 993
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-7 Předmluva | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-13 Úvod | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Obecný rámec
Page Chapter number Title
[15]-26 Obecný rámec | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
[27]-46 Morfémová a morfonologická charakteristika | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
[47]-83 Slovotvorná charakteristika | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
[85]-125 Materiálová příloha | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Shrnutí
Page Chapter number Title
127-128 Shrnutí | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
129-133 Seznam citované literatury | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
134 Seznam citovaných slovníků | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
135-141 Адъективы с интернациональными суффиксальными морфами в современном русском языке : в сопоставлении с чешским языком | pdf icon Jiráček, Jiří
Page Chapter number Title
143 Zkratky pro jazyky ; Jiné zkratky a symboly | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
145-148 Věcný rejstřík | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Slovní rejstřík
Page Chapter number Title
149-161 Slovní rejstřík | pdf icon Jiráček, Jiří
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
163-164 Jmenný rejstřík | pdf icon Jiráček, Jiří