Shrnutí

Title: Shrnutí
Source document: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 127-128
Extent
127-128
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license