Revoluční rok 1917

Source document: Goněc, Vladimír. Vznik SSSR a sovětská Ukrajina : příspěvek k pojetí počátků sovětské federace. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1988, pp. 13-33
Extent
13-33
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document