[Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století]

Source document: Religio. 2004, vol. 12, iss. 2, pp. 289-293
Extent
289-293
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Zuber, Rudolf. Osudy moravské církve v 18. století. 2. díl. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003. 604 s. ISBN 80-7266-156-6.
Document