Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slavica litteraria
2012, vol. 15, iss. Supplementum 1

Issue title: Postmodernismus s pozadím
Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1212-1509 (print)
ISSN: 2336-4491 (online)
Note: Editoři: Ivo Pospíšil, Anna Zelenková

Table of contents:

[3] Na úvod Pospíšil, Ivo | pdficon
Články
[5]-11 Manifesty a vyhlásenia slovenských literátov a kultúrnych pracovníkov v 20. storočí (prierezová informácia) Baláž, Anton | pdficon
[13]-19 Postmoderné, kyberpunkové tendencie v diele Michala Hvoreckého, Michala Habaja a Petra Šuleja Faithová, Eva | pdficon
[21]-28 Paradoxy středoevropského postmodernismu Kučera, Petr | pdficon
[29]-40 Kvázipostmodernismus znovu navštívený Pospíšil, Ivo | pdficon
[41]-51 K vybraným postulátom talianskeho post-myslenia v česko-slovenskej recepcii Šuša, Ivan | pdficon
[53]-61 Postmoderné tendencie v diele I. Otčenáša Keby... Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska Vargová, Zuzana | pdficon
[63]-70 Sňatky z rozumu Vladimíra Neffa Všetička, František | pdficon
[71]-78 K postmoderným postupom v tvorbe Karola Horáka Žemberová, Viera | pdficon
[81] Instrukce pro přispěvatele | pdficon

Search


Advanced Search

Browse