Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque

Publisher: Masarykova univerzita; Univerzita Karlova
Published: 2007-present

Description: Ediční řadu "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque" vydává Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2007 zde postupně vycházejí vybrané disertační práce obhájené na některém z těchto ústavů. V rámci související subedice "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" vyšly výběry z příspěvků přednesených na doktorských seminářích pořádaných v rámci grantového projektu GAČR Moravskoslezská škola doktorských studií.
Description: The "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque" series has been published by the Institute of Archaeology and Museology of Masaryk University, Brno and the Institute for Archaeology of Charles University, Prague since 2007. The publications present selected dissertations defended at these institutions. A sub-series entitled "Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque. Supplementum" publishes selected contributions delivered at doctorate seminars organised as part of "The Moravian-Silesian School of Archaeological Doctorate Studies", a grant project of the Czech Science Foundation (GACR).

Archive:

1-

Search


Advanced Search

Browse