Antonín Václavík - Bibliografie

Title: Antonín Václavík - Bibliografie
Variant title
Antonín Václavík - Bibliography
Source document: Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. Drápala, Daniel (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010, pp. 177-191
Extent
177-191
Type
Bibliography; References
Language
Czech
Description
Zpracování bibliografických soupisů prací Antonína Václavíka se v minulosti systematicky věnoval Richard Jeřábek. Aktuální bibliografie, která odráží např. druhé vydání publikací Luhačovské Zálesí (2005) a Výroční obyčeje a lidové umění (2010), českou verzi Textile folk art (2009), biografické heslo Antonína Václavíka v prvním svazku encyklopedie Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (2007) i některé další životopisné medailony, na předchozí soupisy navazuje, je však nově uspořádána.
In the past, bibliographic reference lists of the works of Antonín Václavík were composed by Richard Jeřábek. The most recent bibliography manages to reference the second edition of the monograph Luhačovské Zálesí (2005), or the Czech translation of Textile folk art (2009), or the biographical entry for "Antonín Václavík" in the first volume of the encyclopaedia Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (2007) continues where previous works left off, but the data has been rearranged. ...
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license