První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU

Title: První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU
Variant title
Initial experiences with teaching Albanian at the Masaryk University
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 341-344
Extent
341-344
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek se zabývá praktickými aspekty výuky albánštiny, která se poprvé začala vyučovat na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2010/2011. Pozornost je věnována struktuře kurzu, profilu zájemců o albánštinu a typickým chybám v počátcích studia tohoto jazyka.
This paper deals with the practical aspects of teaching of the Albanian language. For the first time the course at Masaryk University was launched in the academic year 2010/2011. Attention is paid to the structure of course, profile of those interested in Albanian and typical errors at the beginning of the study.