България и българското в учебниците за чужденци

Variant title
Bulgaria and the Bulgarian in the textbooks for foreigners
Author: Topuzov, Nikola
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 369-376
Extent
369-376
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Abstract(s)
В текста се обсъждат причините за промяна на начина, по който се представят България и българското в учебниците за чужденци. Защитава се тезата, че непреднамерената социокултурна информация или традиционно приповдигнатото изображение трябва да бъдат преструктурирани в съответствие с образователните промени и с динамиката на студентските нагласи.
The text discusses the reasons which make change the way presented Bulgaria and the Bulgarian in textbooks of Bulgarian language for foreigners. Protecting the thesis that the current casual or stilted image should be structured according to changes in higher education and attitudes of students.
Document