Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

TIM ezin

ISSN: 1805-2606 (online)
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2011-2014
Description: TIM ezin je recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Vydává jej od roku 2011 obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Časopis vychází online.
Description: TIM ezin (ISSN 1805-2606) is an online peer-reviewed scholarly journal focused on interdisciplinary research and theoretical reflection of discourse, practice and processes associated with new media. The journal is published since 2011 by the staff and students of the Theory of interactive media study field at the Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

Volumes, Issues

2014 (Volume 4) 1-2
2013 (Volume 3) 1-2
2012 (Volume 2) 1
2011 (Volume 1) 1

Search


Advanced Search

Browse