TIM ezin

Title: TIM ezin
ISSN
1805-2606 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2011-2014
Department FF MU
Description
TIM ezin je recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. Časopis vydával v letech 2011-2014 obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Časopis vycházel online.
TIM ezin (ISSN 1805-2606) is an online peer-reviewed scholarly journal focused on interdisciplinary research and theoretical reflection of discourse, practice and processes associated with new media. The journal was published between 2011-2014 by the staff and students of the Theory of interactive media study field at the Department of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
Volumes, Issues
2014 (Volume 4)
1-2
2013 (Volume 3)
1-2
2012 (Volume 2)
1
2011 (Volume 1)
1