TIM ezin 2013, vol. 3, iss. 1-2

Image
Issue title
TIMe 4 Software Studies
Year
2013
Publication year
2013
ISSN
1805-2606
Department FF MU
Původní recenzované studie
Page Title
Google Doodles a jejich funkce Kodytková, Johana | pdficon
13-16 Software jako umělecký materiál Borner, Jan | pdficon
17-26 Digitální kompozice jako princip práce s programovatelnými médii Rokosová, Michaela | pdficon
27-32 Umění živého kódování Floreš, Ivan | pdficon
33-52 Kulturní analytika: nástroj vizualizace velkých dat a prostředek analýzy kultury softwaru Šik, Viktor | pdficon
61-66 Brad Frost: Přemýšlejme o webu "Future-Friendly" způsobem Kačurák, Milan | pdficon
Page Title
3 Poslání časopisu ; Redakční rada ... | pdficon
Page Title
4-10 Editorial: Čas pro softwarová studia Horáková, Jana | pdficon
Page Title
11-12 Prostor pro "Cut-up" softwarových studií Kobíková, Zuzana | pdficon
Překlady
Page Title
67-69 Existuje len software Manovich, Lev | pdficon
70-85 Zvnútra Photoshopu Manovich, Lev | pdficon
86-94 Freakové čísla Fuller, Matthew | pdficon
95-98 Co je to software? Cramer, Florian | pdficon
Recenze
Page Title
99-104 Magie kódu / kód magie Čajková, Eva | pdficon
105-109 Codes & Waters Andrease Müller-Pohlea: recenze výstavy Lukaščíková, Eliška | pdficon
110-136 Z konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty Szűcsová, Monika | pdficon
137-144 Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty Hájek, Petr | pdficon
145-153 Forum Havlum, instalace v prostoru Letiště Václava Havla Praha Herzigová, Ivana | pdficon
Rozhovor
Page Title
154-158 Představujeme "hybridní" studijní obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika: rozhovor s Danou Hlaváčkovou Hlaváčková, Dana; Štelclová, Adéla | pdficon
TIM 2012/2013
Page Title
159-176 Ohlédnutí za konferencí Soft skills – Aktuální otázky metodologie (umění) nových médií Horáková, Jana; Klodner, Michal; Ivičič, Martina; Flašar, Martin; Šedivá, Barbora; Kobíková, Zuzana; Čajková, Eva | pdficon
177-184 Techniky nostalgie: ohlédnutí za přednáškami Andrease Böhna a Tomáše Dvořáka Kobíková, Zuzana | pdficon
185-214 Jak TIM dobýval vídeňský Dům hudby a Muzejní čtvrť: reportáž Herzigová, Ivana | pdficon
215-220 Reportáž ze studentské konference "Jelenovská" Horáková, Petra; Holášek, Marek | pdficon
221-222 Galerie TIM uvádí: The Influence: digitálny odtlačok procesu mojho asociačného myslenia Kaščák, Matwe | pdficon