Příloha č. 9: Předepsané tvary německého písma v československých školách z roku 1935 (německé novogotické kurzívní písmo – kurent)

Title: Příloha č. 9: Předepsané tvary německého písma v československých školách z roku 1935 (německé novogotické kurzívní písmo – kurent)
Author: Doušek, Roman
Source document: Doušek, Roman. Etnologický výzkum tradičního stavitelství. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 124
Extent
124
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
fulltext is not accessible
License: Not specified license