Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Edice středověkého diplomatického materiálu

Author: Krmíčková, Helena
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 98 s.
ISBN: 978-80-210-6999-2; 978-80-210-7000-4 (online : pdf); 978-80-210-7001-1 (online : ePub); 978-80-210-7002-8 (online : Mobipocket)
Link to MU library catalogue: 001016436
Show more...
Rights access: open access
Download: pdficon PDF (0.56 MB); epubicon EPUB (0.6 MB); mobiicon MOBI (2.21 MB)

Table of contents:

5-7 Předmluva Krmíčková, Helena | pdficon
8-9 1 Přehledy edičních řad. Repertorium fontium historiae medii aevi Krmíčková, Helena | pdficon
10-14 2 Úsilí o vydávání našich nejstarších diplomatických pramenů : (cesta k vydávání Českého diplomatáře) Krmíčková, Helena | pdficon
15-21 3 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Moravský diplomatář Krmíčková, Helena | pdficon
22-32 4 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, Český diplomatář Krmíčková, Helena | pdficon
33-38 5 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Českomoravská regesta Krmíčková, Helena | pdficon
39-42 6 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.) Krmíčková, Helena | pdficon
43-46 7 Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia Krmíčková, Helena | pdficon
47-50 8 Zpřístupňování listin korunního archivu. Archivum coronae regni Bohemiae Krmíčková, Helena | pdficon
51-53 9 Codex iuris municipalis regni Bohemiae, Sbírka pramenů práva městského království českého Krmíčková, Helena | pdficon
54 10 Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka Krmíčková, Helena | pdficon
55-56 11 Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské Krmíčková, Helena | pdficon
66-71 12 Desky zemské Krmíčková, Helena | pdficon
72-73 13 Desky dvorské Krmíčková, Helena | pdficon
74-81 14 Edice písemností institucí církevní správy Krmíčková, Helena | pdficon
82-84 15 Edice písemností středověké univerzity. Monumenta historica Universitatis Pragensis Krmíčková, Helena | pdficon
85-90 16 Dodatek Krmíčková, Helena | pdficon
91 Seznam zkratek edicí Krmíčková, Helena | pdficon
92-93 Výběrový seznam doplňkové literatury Krmíčková, Helena | pdficon
94-98 Jmenný rejstřík Krmíčková, Helena | pdficon

Search


Advanced Search

Browse