Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925

Source document: Zelenková, Anna; Pokorný, Milan. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Kusá, Mária (Other). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 123-134
Extent
123-134
Type
Article
Language
Czech
Note
Studie je částečným výstupem grantového projektu GA AV ČR č. IAA9092201 Databáze a metodologicky komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje 1900-1989. Navazuje na studii Recepcia knižných slovacik v českom kontexte 1900-1918. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech (Meziliterámost a areál). Ed. I. Pospíšil a M. Zelenka. Ústav slavistiky FF MU Brno, 2003, s. 9-21.
Rights access
open access
License: Not specified license
Document