Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Eschatologie v díle Jana Husa

Author: Mazalová, Lucie
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Publication year: 2015
Extent: 370 stran
Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 432
ISBN: 978-80-210-7953-3
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015
Link to MU library catalogue: 006355548
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

9-13 Úvod Mazalová, Lucie | pdficon
15-19 1. Pojem eschatologie a studium eschatologie Husovy Mazalová, Lucie | pdficon
21-35 2. Dosavadní studium Husovy eschatologie Mazalová, Lucie | pdficon
37-42 3. Metodologie Mazalová, Lucie | pdficon
43-100 4. Okolnosti vzniku a působení Husovy eschatologie Mazalová, Lucie | pdficon
101-150 5. Eschatologie v kázání Diliges dominum Deum Mazalová, Lucie | pdficon
151-178 6. Eschatologie v kázání State succincti Mazalová, Lucie | pdficon
179-191 7. Eschatologie v kázání Spiritum nolite extinguere Mazalová, Lucie | pdficon
193-223 8. Eschatologie v listech Mazalová, Lucie | pdficon
225-260 9. Husovo pojetí Antikrista v kontextu Husova systematickoteologického díla a tvorby jiných autorů Mazalová, Lucie | pdficon
261-269 10. Eschatologie v kázání Confirmate corda vestra Mazalová, Lucie | pdficon
271-298 11. Eschatologie v kázání Dixit Martha ad Iesum Mazalová, Lucie | pdficon
299-309 12. Husovy představy o záhrobí v kontextu předchozích Husových děl a představ jiných autorů Mazalová, Lucie | pdficon
311-333 13. Shrnutí a závěry Mazalová, Lucie | pdficon
335-337 Závěr Mazalová, Lucie | pdficon
339-342 Summary Mazalová, Lucie | pdficon
343-364 Seznam pramenů a literatury Mazalová, Lucie | pdficon
365-370 Obrazová příloha Mazalová, Lucie | pdficon

Search


Advanced Search

Browse