Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2017, vol. 9, iss. 1

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1804-2406

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Čermák, Vojtěch | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-22 Information behavior of elderly citizens in search for information on current events Lipková, Helena; Římanová, Radka; Jarolímková, Adéla; Zadražilová, Iva | pdficon
23-31 Učící knihovník v perspektivě vzdělávání heterogenní školní třídy k informační gramotnosti Mazáčová, Pavlína | pdficon
32-55 Cesta službou – registrace nových čtenářů Moravské zemské knihovny Kocurek, Josef; Moravčíková, Veronika; Senčaková, Olga; Strouhal, Lukáš; Tulinská, Hana | pdficon
56-70 Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví Kudrna, David; Pojezná, Tereza; Eliáš, Lukáš; Svinka, Martin; Lorenz, Michal | pdficon

Search


Advanced Search

Browse