Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2017, vol. 22, iss. 3

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-8 Editorial Hlaďo, Petr | pdficon
Stati – Studies
[9]-24 Některé psychologické souvislost i hodnocení smyslu vlastní práce učiteli Paulík, Karel | pdficon
[25]-40 Fluktuace učitelů: vybrané zahraniční teorie a výzkumné přístupy Rozkovcová, Andrea; Urbánek, Petr | pdficon
[41]-68 Vliv klinické zkušenosti na profesní rozvoj studentů učitelství Černá, Monika; Píšová, Michaela; Vlčková, Kateřina | pdficon
[69]-89 Proměny bariér ke vzdělávání dospělých v České republice: 2005–2015 Kalenda, Jan; Kočvarová, Ilona | pdficon
[91]-119 O úspěšnosti slaďování rodičovství a studia doktorských studentek s malými dětmi Harvánková, Klára | pdficon
[121]-148 Osvojování dovednosti čtení očima matek žáků 1. tříd Sedláčková, Jana | pdficon
Rozhovor – Interview
[149]-157 O smyslu pedagogického výzkumu: rozhovor s Theem Wubbelsem Wubbels, Theo; Novotný, Petr; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
[159]-176 Komunikační struktury v kruhovém uspořádání školní třídy v semináři etické výchovy Majcík, Martin | pdficon
[177]-179 Call for papers : Studia Paedagogica 23:4, 2018 : Issue topic: Digital youth and their ways of learning | pdficon

Search


Advanced Search

Browse