Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2017, vol. 9, iss. 2

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1804-2406

Table of contents:

Editorial
2 Editorial Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
3-38 Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii Černý, Michal | pdficon
39-47 Knihovny v kontextech celoživotního kompetenčního vzdělávání pro sociální inkluzi Mazáčová, Pavlína | pdficon
48-73 Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR Steinerová, Jela | pdficon
74-101 Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů Lorenz, Michal | pdficon
102-118 Potřeby seniorů v práci s internetem – výsledky kvalitativního šetření Zadražilová, Iva | pdficon
119-126 Senioři píší Wikipedii i ve Zlínském kraji Ďurkáč, Martin | pdficon

Search


Advanced Search

Browse