Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2017, vol. 66, iss. 1

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)
Note: Věnováno 90. výročí založení Semináře dějin umění

Table of contents:

Články – Articles
2-19 Chrám sv. Morice v Kroměříži jako "místo paměti" olomouckého biskupství a biskupa Karla z Lichtensteinu - Castelcorna Jakubec, Ondřej | pdficon
20-43 Von den "Naturalia" zum "Theatrum Machinarum" : Barocke Handsteine aus den mittelslowakischen Bergbaustädten Balážová, Barbara | pdficon
44-59 Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss : nový pohled na barokní skicář "Marat Icones" Šeferisová Loudová, Michaela | pdficon
60-73 Dějiny Klubu fotografů amatérů v Olomouci (1907–1950) Bártl, Lukáš | pdficon
74-85 Jaroslav Pešina 1938–1977 : čtyři desetiletí politických strategií českého historika umění Bartlová, Milena | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
86-95 Kresba pro kardinála Troyera : tři kreslířské záznamy intronizačního ceremoniálu Ferdinanda Julia Troyera Kazlepka, Zdeněk | pdficon
Archiv – Archives
96-115 Oltářní reliéfy v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna a jejich tvůrci Orviská, Katarína | pdficon

Search


Advanced Search

Browse