Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2018, vol. 19, iss. 1

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1212-9097 (online)

Table of contents:

Úvod – Editorial
[Editorial] Bělohrad, Radim | pdficon
Statě – Articles
2-18 Proč se hovoří o panteismu v renesanční filosofii? Nejeschleba, Tomáš | pdficon
19-35 Anthony Collins v kontextu raného britského osvícenství Čížek, Jan | pdficon
36-48 Zugänge zum Archiv : ein Parcours durch philosophische und kulturwissenschaftliche Archiv-Konzeptionen Schörkhuber, Eva | pdficon
49-61 Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus Tvrdý, Filip | pdficon
Kritické statě, recenze – Reviews
62-64 [Čížek, Jan. Komenský a Bacon: dvě raně novověké cesty k obnově vědění] Špelda, Daniel | pdficon
Polemiky, anotace, konference – Polemics, Annotations, Conferences
65-66 Bled Philosophical Conferences 2018, Ethical Issues: Theoretical and Applied Bělohrad, Radim | pdficon
67-68 Unseld Lectures 2018: Patricia Churchlandová – Neurobiologie svědomí Krchňák, Daniel | pdficon

Search


Advanced Search

Browse