Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Porta Balkanica
2018, vol. 10, iss. 1-2

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1804-2449 (print)
ISSN: 2570-5946 (online)

Table of contents:

Politologie
[5]-20 Poločas rozpadu? Dvojí štěpení daytonské Bosny a Hercegoviny Žíla, Ondřej | pdficon
Literární věda
[21]-39 "Jediná literatura pro celek našeho národa" : podoby jugoslavismu v literárněhistorických konceptech první poloviny 20. století Kouba, Miroslav | pdficon
Historie
[40]-57 Presadzovanie juhoslovanskej identity vo vyučovaní dejepisu v medzivojnovom období Škorvanková, Eva | pdficon
[58]-67 Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu Zajac, Oliver | pdficon
Překlad
[68]-71 Orhan Pamuk – ukázka z nového románu Rusovláska Pamuk, Orhan | pdficon
Recenze
[72]-73 [Vajdová, Libuša; Páleníková, Jana; Kenderessy Eva. Dejiny rumunskej literatúry] Horáková, Jarmila | pdficon
Rozhovor
[74]-77 Prospěšná je práce těch balkanistů, kteří narušují orientalistické a balkanistické stereotypy : rozhovor s Ondřejem Vojtěchovským Redakce časopisu Porta Balkanica; Vojtěchovský, Ondřej | pdficon
[78]-80 Autoři z "Východu" jsou svědomím společnosti na podpoře : rozhovor s ředitelem Měsíce autorského čtení Petrem Minaříkem Fatková, Gabriela; Minařík, Petr | pdficon
Esej
[81]-88 Národní architektura v Turecku Vytejčková, Kateřina | pdficon
[89]-[90] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse