Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě

Variant title
Beitrag zum Kennen der Burgen Kozlov, Kufstejn und Rabstejn im mittleren Jihlava-Tal in Südwestmähren
Author: Kouřil, Pavel
Source document: Archaeologia historica. vol. 3, iss. [1], pp. 131-145
Extent
131-145
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Hosák, L., 1934: Historický místopis země Moravskoslezské II — Znojemský kraj . Praha.

[2] Hosák, L. – Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1 . Praha.

[3] Kouřil, P., 1976: Archeologický průzkum hradu Holoubek na Hrotovicku . VVM, 28, č. 2, s. 215-217.

[4] Kouřil, P, 1977: Opevněné sídlo Čalonice, kat. úz. Dalešice, okres Třebíč . Archaeologia historica. 2. Brno, s. 137-154.

[5] Kubeš, A., 1902: Manové bývalého benediktinského kláštera třebického . Brno.

[6] Moravskokrumlovský okres , 1913: Vlastivěda moravská. Brno.

[7] Náměšťský okres , 1908: Vlastivěda moravská. Brno.

[8] Voldán, V., 1971: Zamyšlení nad lokalizací Levnova—Ketkovického hradu . VM, 23, č. 1, s. 12-27.