K počátkům hradu Rožmberka

Variant title
Zu den Anfängen der Burg Rožmberk
Source document: Archaeologia historica. vol. 7, iss. [1], pp. 379-382
Extent
379-382
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] T., Durdík, K chronologii obytných věží českého středověkého hradu , Archaeologia historica 2 1977 s. 221.

[2] D., Líbal, J., Muk, Rotunda románského hradu v Lokti , Umění XX 1972 s. 78—80.

[3] J., Muk, M., Vilímková Rožmberk — dolní hrad, stavebně historický průzkum , strojopis SÚRPMO 1978. (M. Vilímková zpracovala historické prameny.)

[4] D., Menclová, České hrady I. 1972 s. 175, 409.