O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku

Variant title
Über die Konzeption weiterer Erforschung vоn Bürgerhäusern und über die sozialökonomische Struktur der Stadtbebauung vоn České Budějovice im Mittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 97-105
Extent
97-105
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document