Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice

Variant title
Hölzerne und holztönerne Konstruktionen des mittelalterlichen Ursprungs in der Volksarchitektur Nordböhmens und der Lausitz
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 333-336
Extent
333-336
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BEDAL, K., 1987: Ein Bauernhaus aus dem Mittelalter . Bad Windsheim.

[2] BERNERT, K., 1988: Umgebindehäuser . Berlin.

[3] DELITZ, F., bez data: Umgebinde im Überblick . Zittau.

[4] CHOTĚBOR, P., 1989: Srubové obytné místnosti v prostředí českých tvrzí , Castellologica bohemica 1, Praha, 91—104.