Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni

Variant title
Entwicklung der mittelalterlichen Disposition des Hauses Nr. 89 in Pilsen
Author: Anderle, Jan
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 65-[70]
Extent
65-[70]
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ANDERLE, J., 1992: Dva plzeňské nárožní domy . AH 17/92. Brno.

[2] MACHÁČEK, F., 1923: Plzeň za války třicetileté . Sborník městského historického musea v Plzni, ročník VIII. Plzeň.

[3] MACHÁČEK, F., 1931: Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska . Plzeň.

[4] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., ŠKABRADA, J., 1991: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství . Praha.

[5] STRNAD, J. (ed.), 1883: M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti Plzeňské . Plzeň.

[6] STRNAD, J. (ed.), 1891: Listář královského města Plzně I . Plzeň.

[7] STRNAD, J., 1909: Nejstarší místopis Plzně do válek husitských . Sborník městského historického musea císaře a krále Františka Josefa I. v Plzni, ročník I. Plzeň.

[8] STRNAD, J., 1920: Číslování domů v Plzni . Sborník městského historického musea v Plzni, ročník V. Plzeň.