Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996

Variant title
Archäologische Forschung in der Stadt Chrudim im Jahr 1996
Source document: Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 115-119
Extent
115-119
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi , Archeologické rozhledy XXXV, 517-539.

[2] FROLÍK, J., 1995: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice) , Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 73-81.

[3] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi , Archaeologia Historica 10, 175-180.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990: Zjišťovací výzkum v Chrudimi-Štěpánkově ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1989 , Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 17/1, 66-69.

[5] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1992: Pokračování zjišťovacího výzkumu ve Štěpánkové ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1990 , Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 18, 69-72.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982-1984 , Památky archeologické LXXXV, 111-131.

[7] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánková ulice čp. 85) , Archaeologia Historica 20, 133-140.

[8] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1996: Die Chrudimer Siedlung beim Hl. Kreuzund ihre Bedeutung für die Anfänge der Stadt , in: Život v archeologii středověku, Praha, v tisku.

[9] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Chrudimském, XI . Praha.

[10] LANCINGER, L.-MUKOVÁ, J., 1995: Chrudim-Filištinská čp. 37/1. Stavebněhistorický průzkum SÚRPMO . Praha.

[11] LÍBAL, D.-MACHÁČKOVÁ, J., 1970: Chrudim. Stavebněhistorický průzkum města I. Pasport SÚRPMO . Praha.

[12] POCHOBRADSKÝ, F., 1926: Staré domy chrudimské , Vlastivědný sborník východočeský III, 94-99.

[13] SIGL, J., 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994 , Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 61-72.