Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany

Title: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany
Variant title
Unbekannte frühmittelalterliche Befestigung des südlichen Teils der Kleinen Seite
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 109-118
Extent
109-118
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BOHÁČOVA, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy, Mediaevalia Archaeologica 3, 179-301.

[2] BOHÁČOVA, I., v tisku: Pražský hrad a Malá Strana v raném středověku a problém synchronizace jejich vývoje, In: Spotkania Bytomskie, Wrocław.

[3] ČIHÁKOVÁ, J., 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku, In Vlček P. a kol. Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha.

[4] ČIHÁKOVÁ, J., 2001: Raně středověká fortifikace na jižním okraji pražského levobřežního podhradí, Mediaevalia Archaeologica 3, 29-135.

[5] FROLÍK, J.-SMETÁNKA, Zd., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha-Litomyšl.

[6] HAVRDA, J., 2005: Karmelitská čp. 385/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2001-2002, Pražský sborník historický 33, 343.

[7] HAVRDA, J., v tisku: Karmelitská ppč. 386/1 a 387 In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2003-2004, Pražský sborník historický.

[8] HAVRDA, J.-TRYML, M., v tisku: Karmelitská čp. 387/111 a Nebovidská čp. 459/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2003-2004, Pražský sborník historický.

[9] PODLISKA, J., 2003a: Maltézské nám. čp. 471/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 1999-2000, Pražský sborník historický 32, 307.

[10] PODLISKA, J., 2003b: Nebovidská čp. 460/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 1999-2000, Pražský sborník historický 32, 309.

[11] TRYML, M., 2003: Karmelitská čp. 528/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 1999-2000, Pražský sborník historický 32, 305.

[12] TRYML, M., 2005: Karmelitská ulice ppč. 1050 In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 2001-2002, Pražský sborník historický 33, 346-347.

[13] ZAVŘEL, J., 2003: Karmelitská čp. 377/III In Dragoun Zd. a kol. Archeologický výzkum v Praze v letech 1999-2000, Pražský sborník historický 32, 304.