Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch

Title: Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch
Variant title:
  • Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der St. Georg-Kirche in Skačany
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 323-332
Extent
323-332
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BÁRTA, P., 2002: Povrchový prieskum v Skačanoch - nálezová správa. Nitra (nepublikované).

[2] BAXA, P.-REMIAŠOVÁ, M., 2004: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Skačany, zaniknutý románsky kostol sv. Juraja.

[3] BÓNA, M., 2005: Architektonicko-historický výskum NKP kostol sv. Juraja v Skačanoch. Výskumná dokumentácia 1. etapy výskumu uskutočnenej v roku 2004. In: Archív KPÚ v Trenčíne, pracovisko v Prievidzi.

[4] FACKENBERG, E, 1965: Pozoruhodné pamiatkové objekty - kostolíky. In: Ochranca přírody a pamiatok 5, č. 11-12, s. 5-6.

[5] FACKENBERG, E, 1967: Partizánsko - pohľadom pamiatkára. In: Ochranca přírody a pamiatok 7, č. 6, s. 39.

[6] GUSZTINI, J., 1767: Visitatio canonica 1767. Ecclesia oppidi Szkacsány (preklad F. Mojtu v knižnici SAS pri AÚ SAV v Nitre).

[7] GYÖRFFY, Gy., 1998: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest.

[8] LUKAČKA, J., 1985: Vývin osídlenia stredného a severného Ponitria do začiatku 15. storočia, In: Historický časopis 33, č. 6, s. 817-840.

[9] LUKAČKA, J., 1994: Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9.-13. Jahrhundert. In: Studia historica Slovaca 18, s. 129-233.

[10] MIŠÍK, M., 1965: Osídlenie Hornej Nitry. In: Historický sborník kraja 2, s. 5-72.

[11] PAULINY, L., 1894: Dějepis superintendencie nitrianskej, IV. Jasenová.

[12] PDSS IV: Pramene k dějinám osídlenia Slovenska a Slovákov IV, Pod vládou anjouovských kráľov (Edit. V. Sedlák). Bratislava 2002.

[13] PDSS V: Pramene k dějinám osídlenia Slovenska a Slovákov V, Prvý cisár na uhorskom tróne (Edit. J. Bartl). Bratislava 2001.

[14] RUTTKAY, A., 1989: Skačany, In: Pramene k dějinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia, zv. I./č. 2. (Edit. D. Bialeková). Nitra, s. 357-358.

[15] RUTTKAY, A., 2000: Na konci dávnověku a počiatku národných dejín, In: J. Vladár-E. Wiedermann (Edit.): Partizánske. Staré a nové epochy. Partizánske, s. 35-51.

[16] SPS III: Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. Bratislava 1969.

[17] VSOS III: Vlastivědný slovník obcí na Slovensku, zv. III. Bratislava 1978.