Bóna, Martin

Name variants:

Bóna, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Barta, Peter; Bóna, Martin; Keleši, Marián. Chronometrický výskum murív Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 691–709.

Article
Baxa, Peter; Bóna, Martin; Nipčová, Daniela. Predbežné výsledky výskumu zaniknutého kostola sv. Juraja v Skačanoch. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 323–332.

Article
Bóna, Martin. Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 273–290.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter. Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 683–689.

Article
Bóna, Martin. Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928—1930. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 215–227.

Article
Bóna, Martin; Lukačka, Ján. Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 239–268.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter. Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 391–399.

Article
Barta, Peter; Bóna, Martin. Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 665–675.

Article
Remiašová, Marta; Malečková, Katarína; Bóna, Martin. Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 169–180.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 563–579.

Article
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Viršík, Rudolf; Zrubcová, Soňa. Výsledky stavebno-historického a archeologického výskumu kaštieCa v Novákoch - časť Laskár. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 105–118.

Article
Bóna, Martin. Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. –359.

Article
Bóna, Martin; Kollárová, Renáta; Paulusová, Silvia. Výsledky výskumu fasád kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 369–378.

Article
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Kollárová, Renáta. Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 253–258.

Article
Bóna, Martin; Lukáč, Gabriel. Výsledky výskumu severovýchodnej bašty mestského opevnenia v Bardejove. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 113–122.