Literární věda, komparatistika a slavistika jako tvůrčí trojúhelník : jubilejní rozhovor s prof. PhDr. Milošem Zelenkou, DrSc., připravil prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.