Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Up | Next

Studia philosophica
2021, vol. 68, iss. 1

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1803-7445 (print)
ISSN: 2336-453X (online)

Table of contents:

5-6 Editorial Petrželka, Josef | pdficon
Studie – Articles
7-27 Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1) Cepko, Jaroslav; Kalaš, Andrej; Suvák, Vladislav | pdficon
29-40 Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka Řehulková, Hana | pdficon
Eseje – Essays
41-57 Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona Mácha, Jakub | pdficon
Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady Picha, Marek | pdficon
71-79 Návod na použitie filozofického skepticizmu Nuhlíček, Martin | pdficon
81-93 Filosofie a "Weltschmerz" Jemelka, Petr | pdficon
95-103 Hegel versus filosof Evo Morales Korda, Tomáš | pdficon
105-110 Až jednou budu učit filosofii na střední škole… Renátová, Gabriela | pdficon
111-121 Ženevčan Jurík, Lukáš | pdficon
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
123-136 Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950 Pavlincová, Helena | pdficon
137-141 Roušku dolů, klapka, jedeme Zobalová, Hana | pdficon
143-146 [Diamond, Jared. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi] Holzbachová, Ivana | pdficon
147-150 [McAleer, Sean. Plato's Republic: An Introduction] Petrželka, Josef | pdficon
[151]-[152] Studia philosophica | pdficon

Search


Advanced Search

Browse