Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka

Title: Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka
Variant title:
  • The question of Pilat: the notion of "Truth" in K. Čapek
Source document: Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 29-40
Extent
29-40
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku "co je pravda" a podřadit ji korespondenční teorii pravdy.
The paper presents Čapek's conception of truth from the point of view of philosophy and standard epistemology. Based on Čapek’s theoretical and artistic texts, the paper tries to find an answer to the question "what is truth" and subordinate it to the correspondence theory of truth.