Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2021, vol. 22, iss. 2

Year: 2021
Publication year: 2021
ISSN: 1212-9097 (online)

Table of contents:

Původní vědecké práce – Original research papers
1-13 Role zvyku a racionalizace v morálním charakteru Brázdil, Jan | pdficon
14-27 Solomonové koncepce vektorů, její kontext a význam Jedlička, Petr | pdficon
28-44 Irelevantnosť Turingovho testu v súčasnom hlbokom učení Hriadel, Ondrej | pdficon
45-55 God, worship and freedom Pećnjak, Davor; Jolić, Tvrtko | pdficon
Diskuse – Discussion
56-67 The moral context of the Sars-Cov-2 virus pandemic Jemelka, Petr | pdficon
Překlady – Translations
68-77 Filosofie ironie Karla Wilhelma Ferdinanda Solgera : překlad s komentářem Solger, Karl Wilhelm Ferdinand | pdficon
Kritické statě, recenze – Book reviews
78-80 [Chomsky, Noam; Waterstone, Marv. Consequences of capitalism: manufacturing discontent and resistance] Kish, Sergej | pdficon

Search


Advanced Search

Browse