Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině

Title: Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině
Variant title:
  • Этимология н-овых интернациональных суффиксов отсубстантивных прилагательных в современном русском языке
    • Ètymologija n-ovyсh internacional'nych suffiksov otsubstantivnych prilagatel'nyсh v sovremennom russkom jazyke
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. [99]-102
Extent
[99]-102
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tímto příspěvkem bych rád připomenul etymologické studium - neodmyslitelnou složku jubilantova vědeckého zájmu - a současně bych chtěl vděčně vzpomenout jeho často opětované cenné rady nepouštět ze zřetele souvislosti genetické i při synchronním zkoumání slovotvorného systému současné ruštiny.