Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami)

Title: Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami)
Variant title:
  • Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite : (relation between archaeology and forensic science)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
ÚAM FF MU
Year of publication
2007
Extent
49 s.
Series
  • Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum; 1
ISBN
978-80-239-9599-2
Language
Czech
English
Link to MU library catalogue: 528088
Note
  • Práce vznikla v rámci výzkumného záměru MSM 0021622427.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 3
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Posmrtné chemické změny a jejich význam pro interpretaci pohřebního ritu | 4–12
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Zachovalost kosterních pozůstatků | 13–16
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Polohové transformace skeletu | 17–28
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Biostratinomické faktory ve studiu pohřebního ritu | 29–36
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Metody prospekce, exkavace a odběru vzorků ve forenzní archeologii | 37–41
Prokeš, Lubomír
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 42–48
Prokeš, Lubomír
PDF
Chapter number Title Custom text
Post-mortem changes and their meaning in the interpretation of the burial rite (relation between archaeology and forensic science) | 49
Prokeš, Lubomír
PDF