Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít)

Title: Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít)
Source document: Bátorová, Mária. Třináct let po = Trinásť rokov po. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2006, pp. 7-11
Extent
7-11
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license