Search

Displaying 1 - 30 of 41605

Issue
Sacra, 2003, vol. 1, issue 0.

Chapter
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, pp. 7–16.

Article
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 323–345.

Chapter
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 189–196.

Chapter
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 185–231.

Article
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 189–215.

Article
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 73–82.

Chapter
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 115–123.

Chapter
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". In: Bratislavské přednášky. 2002, pp. 85–98.

Article
Croci, Chiara. "Abbreviated" depictions? : questions on the earliest Christian images. Convivium. 2022, vol. 9, iss. Supplementum 2, pp. 60–77.

Article
Zimmermann, Hans Dieter. "Abendliche Häuser" : Eduard von Keyserlings Darstellung der adligen Welt und die von Marie von Ebner-Eschenbach. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, vol. 30, iss. 2, pp. 133–142.

Article
Di Gianvito, Sara. "Abitare il silenzio" : il paesaggio e la memoria in Gëzim Hajdari. Études romanes de Brno. 2016, vol. 37, iss. 2, pp. 95–106.

Article
Slavíček, Lubomír. "afermo quanto di sopra con mio giuramento" : dvanáct benátských malířů osvědčuje v roce 1714 pravost obrazů. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 190–207.

Article
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, vol. 47, iss. F42, pp. 27–49.

Article
Kubart, Tomáš. "A teď jste všechno zkazili!" : CampQ. Theatralia. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 267–269.

Chapter
Rejsek, Miloš. "Ako jednotlivé kultúry boly [i.e. boli] na seba nanášané" : pohled na ornament v díle Antonína Václavíka. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, pp. 70–78.

Article
Šlaisová, Eva. "Aktualisace" in English scholarly literature : interpretation, ignorance, and misunderstanding. Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 154–167.

Article
Eder, Jürgen. "Allmählich kriegt man vor Kafkas Vater, vor Möbeln und selbst vor Felice Respekt" : Hermann Kafkas Herkunft und deren Präsenz im Werk des Sohnes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2022, vol. 36, iss. 2, pp. 69–85.

Article
Zeman, Jaromír. "Der alte Mann fühlt sich jung" : einige Überlegungen zur Bedeutung eines Satzbauplanes. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1980, vol. 2, iss. 1, pp. 61–76.

Chapter
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická revoluce". In: Štěpánek, Václav. Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století. 2011, pp. 380–420.

Article
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, vol. 54, iss. C52, pp. 191–225.

Article
Horák, Petr. "A la recherche du sens caché...". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1997, vol. 46, iss. B44, pp. 9–19.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. "Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought. Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 89–99.

Article
Kouřilová, Iva, Študent, Miloslav. "...a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů." : Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2006, vol. 55, iss. H41, pp. 217–224.

Article
Galmiche, Xavier. "A jen smích tu množí rozdíl řečí" : J.J. Langer jako čtenář J.N. Štěpánka, aneb, Koncese trivialitě. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 23–32.

Article
Kubart, Tomáš. "Avant-garde, Marmelade!" : Christoph Schlingensief a avantgarda. Theatralia. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 248–254.

Article
Richter, Václav. Les "basiliques" grand-moraves. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 209–229.