1

Title: Theatralia
Year: 2010
Volume: 13
Issue: 1
Issue title
Divadelní křižovatka střední Evropy
Publication year
2010
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Editorial
Title Document
Editorial | 3
Štefanides, Jiří
PDF
Yorick
Title Document
Zpěv a mluvené slovo, latina a lidový jazyk ve středověkých velikonočních hrách ze střední Evropy | 4–17
Bažil, Martin
PDF
Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i) | 18–31
Polochová, Markéta
PDF
Zámecká divadla rodu Liechtensteinů na českém území : závěrečná studie z ročního výzkumného projektu | 32–46
Šťávová, Jitka
PDF
Německojazyčná městská divadla na Moravě a ve Slezku (1733-1944) | 47–71
Havlíčková, Margita; Pracná, Sylva; Štefanides, Jiří
PDF
Spektrum
Title Document
Divadelní vesnice, aneb, První plenérové představení řecké tragédie v Čechách | 72–83
Stehlíková, Eva
PDF
Sondy
Title Document
Režisér Jan Mikulášek (anketa) | 84–85
Lazorčáková, Tatjana
PDF
Jan Mikulášek - pokus o portrét | 85–92
Šotkovská, Jitka; Šotkovský, Jan
PDF
Caligula : "Když je státní pokladna na prvním místě, ztrácí smysl lidský život..." | 92–93
Cimerák, Milan
PDF
Totální divadlo v koncepci Jana Mikuláška | 93–94
Sedláčková, Andrea
PDF
Kvintesence "H" Jana Mikuláška | 95–97
Macháček, Martin
PDF
Smells like theatre spirit | 97–98
Páluš, Peter
PDF
Diskuse kolem Jana Mikuláška... | 98
Drozd, David
PDF
Bez nitek, aneb, O neudržitelnosti pojmů a podstatě divadla | 99–100
Lazorčáková, Tatjana
PDF
Brazilská sklizeň | 101–102
Páluš, Peter
PDF
Orientace
Title Document
Třikrát o Josefu Svobodovi | 103–107
Příhodová, Barbora
PDF
Jiří Štefanides (ed.): O divadle 2008 | 107–108
Drozd, David
PDF
Eva Hudcová: Der Bürger und sein Theater in einer mährischen Kleinstadt: aus der Kulturgeschichte von Mährisch-Schönberg | 109–110
Štefanides, Jiří
PDF
Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 | 111–112
Drábek, Pavel
PDF
Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského: na prahu divadelní antropologie | 113–115
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy ; Marvin Carlson: Dějiny divadelných teórií ; Hans Thies Lehmann: Postdramatické divadlo | 115–116
Páluš, Peter
PDF
Depeše
Title Document
Divadelní ústav slaví | 117–118
Stehlíková, Eva
PDF
Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí | 118–119
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Dvacet let poté - zpráva o jedné konferenci | 119–121
Vodička, Libor
PDF
Divadlo jako politický fenomén druhé poloviny 20. století a jeho prostor (Lublaň 2009) | 122–123
Lazorčáková, Tatjana
PDF
První všedoktorandský slet v Brně | 124–125
Tvrdíková, Lada
PDF
Mezinárodní seminář Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in Context v Brně | 125–128
Kunderová, Radka
PDF
Archiv
Title Document
K výzkumu barokních profesionálních hereckých společností | 129–135
Havlíčková, Margita
PDF