Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století)

Variant title
Comenius und die Ungaren : (zum Wiederhall des Werkes von Johann Amos Comenius in Ungarn und unter der reformierten ungarischen Intelligenz in Böhmen und Mähren am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. [135]-141
Extent
[135]-141
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document