Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století)

Název: Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století)
Variantní název:
  • Comenius und die Ungaren : (zum Wiederhall des Werkes von Johann Amos Comenius in Ungarn und unter der reformierten ungarischen Intelligenz in Böhmen und Mähren am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. [135]-141
Rozsah
[135]-141
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.