Komenský a Maďaři : (k ohlasu díla Jana Ámose Komenského v Uhrách a mezi maďarskou reformovanou inteligencí v českých zemích v 18. a počátkem 19. století)

Variantní název
Comenius und die Ungaren : (zum Wiederhall des Werkes von Johann Amos Comenius in Ungarn und unter der reformierten ungarischen Intelligenz in Böhmen und Mähren am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1977, roč. 23-24, č. C21-22, s. [135]-141
Rozsah
[135]-141
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document