Модальность высказывания и ее глубинная структура

Title: Модальность высказывания и ее глубинная структура
Transliterated title
Modal'nost' vyskazyvanija i jeje glubinnaja struktura
Author: Zimek, Rudolf
Source document: Zimek, Rudolf. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 111-119
Extent
111-119
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license