Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2011, vol. 36, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Princová, Jarmila. Vzpomínka na Rudolfa Turka, 20. června 1910 – 13. listopadu 1991. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 626–629.

Article
Loskotová, Irena, Lečbychová, Olga. Internetová encyklopedie dějin Brna. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 634–638.

Article
Měřínský, Zdeněk. Za PhDr. Jaroslavem Králem, 15. listopadu 1921 – 3. června 2011. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 629–630.

Article
Vařeka, Pavel, Holata, Lukáš, Rožmberský, Petr, Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 319–342.

Article
Čapek, Ladislav. Studium sídelních struktur na Českobudějovicku se zaměřením na zaniklé středověké vesnice. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 351–372.

Article
Pavlík, Čeněk. Soubor kachlů z hradu Lukova objevený během záchranných prací (do roku 2009). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 557–571.

Article
Bravermanová, Milena. Fragment pohřebních šatů a závoj, tzv. kruseler, z rakve českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 593–624.

Article
Mrázková, Iva. [Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav. Zákon o státní památkové péči: komentář]. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 639.

Article
Zimola, David, Vokáč, Milan. Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 431–453.

Article
Fűryová, Klára. Románsky kostol v Rákoši. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 423–430.

Article
Hanuliak, Milan, Šefčáková, Alena. Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 471–482.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 573–581.

Article
Holata, Lukáš. Příspěvek k možnostem studia sídelních forem a mikroreliéfu raně středověkých vesnic v lesním prostředí. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 373–385.

Article
Funk, Lukáš, Galusová, Lucie. Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 395–405.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 641–644.

Article
Procházka, Milan. Nově zjištěné mladohradištní sídliště v Čelechovicích, okr. Kladno. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 343–350.

Article
Peroutková Matějková, Kristýna. Hrnčířská formička z Jičína. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 583–591.

Article
Klápště, Jan. Rozloučení s Ladislavem Hrdličkou, 4. dubna 1937 Sabinov – 30. dubna 2011 Praha. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 625–626.

Article
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 647.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Seminář – 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 632–633.

Article
Vohryzek, Stanislav. XLII. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 631.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 640.

Article
Gabriel, František, Kursová, Lucie. Středověký městský dům v České Lípě. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 455–469.

Article
Nagy, Peter, Čurný, Marián. Stredoveké a novoveké keramické potrubia zo Slovenska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 541–555.

Article
Źákovský, Petr. Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic : příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 485–521.