Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2001, vol. 26, iss. [1]. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 41

Article
Skružný, Ludvík. Bratři Karel a Hermenegild Škorpilové a bulharská středověká archeologie. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 487–499.

Article
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie. Band 17, 1999]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 506–507.

Article
Vlčková, Jitka. Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 365–385.

Article
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Der Bergbau und die Besiedlung des südwestlichen Mährens. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 15–25.

Article
Procházka, Rudolf. Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 207–219.

Article
Sedláčková, Hedvika. Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 411–428.

Article
Egyházy-Jurovská, Beata. Za PhDr. Belom Pollom, DrSc. (12.4.1917-16.8.2000). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 500–501.

Article
Smoláková, Mária. K ikonografickej problematike nástěnných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 227–240.

Article
Vitanovský, Michal. Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 403–409.

Article
Slivka, Michal. Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 299–322.

Article
Hrašková, Erika, Kűrthy, Luboš, Ragač, Radoslav, Šimkovic, Michal. Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 279–298.

Article
Princová-Justová, Jarmila, Nechvátal, Bořivoj. [Šolle, Miloš. Po stopách přemyslovských Děpolticů: příspěvek ke genezi města Kouřimě]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 507–508.

Article
Dragoun, Zdeněk. Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 359–364.

Article
Frolík, Jan, Sigl, Jiří. Počátky slovanského hradiště v Chrudimi. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 121–135.

Article
Kohoutek, Jiří, Vrla, Radim. Výzkum hradu Nového Světlova. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 171–184.

Article
Durdík, Tomáš. Hrádek u Podmok (Kozohlod). Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 147–153.

Article
Votinský, Jiří, Kováčik, Peter. Nálezy středověkých barviv v Brně. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 89–94.

Article
Kohoutek, Jiří. Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 155–170.

Article
Štefanovičová, Tatiana. [Pocta Václavovi Menclovi: zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia]. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 503.

Article
Frolík, Jan, Šrein, Vladimír, Tomášek, Martin. Archeologické doklady zpracování kovů v Čáslavi 13. a 1. poloviny 14. století. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 55–66.

Article
Hanuliak, Václav. Materiálne doklady remeselníckych dielní na Pustom hrade. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 185–191.

Article
Merta, David, Merta, Jiří. Středověká cihelna v Brně "Na leči". Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 221–226.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 345–358.

Article
Ragač, Radoslav. Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 441–445.

Article
Mácelová, Marta, Mihok, Ľubomír. Metalografický rozbor mechanických hodin z 15. storočia z Banskej Bystrice. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 109–117.