Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1996, vol. 21. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 51

Issue
Archaeologia historica, 1996, vol. 21, issue [1].

Article
Bálek, Miroslav, Unger, Josef. Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 429–442.

Article
Hanuliak, Milan. Vzťah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvateľom Banskej Štiavnice. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 219–232.

Article
Bóna, Martin. Výsledky stavebno-historického výskumu kaštieľa v Partizánskom, časť Šimonovany. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. –359.

Article
Plaček, Miroslav. Opevněný kostel : Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 259–279.

Article
Bóna, Martin, Katkin, Slavomír, Kollárová, Renáta. Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 253–258.

Article
Hunka, Ján. Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 505–508.

Article
Richterová, Julie. Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 493–498.

Article
Chotěbor, Petr. Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 307–314.

Article
Kouřil, Pavel, Měřínský, Zdeněk. Sakrální architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 111–119.

Article
Škabrada, Jiří, Ebel, Martin. Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Kubková, Jana. Baptisterium a architektura českého středověku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 131–137.

Article
Čurda, Tomáš. Zjištění sakrálního areálu v Pardubičkách. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 87–91.

Article
Škabrada, Jiří. "Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 139–141.

Article
Hazlbauer, Zdeněk. Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 453–463.

Article
Kamenická, Eva. Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 57–80.

Article
Smoláková, Mária, Oriško, Štefan. Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakralnej architektúre 13. storočia. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 233–240.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 529–530.

Article
Radová-Štiková, Milada. Idensen: k úvahám nad západní tribunou románského kostela. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 281–287.

Article
Ruttkay, Alexander. Sídlo pánov zo Šimonovian v stredověku : (Výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 329–348.

Article
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie. Band 12]. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 526–527.

Article
Hoššo, Jozef, Lesák, Branislav. Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 241–251.

Article
Hrubý, Vladimír, Sigl, Jiří. Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 7–15.

Article
Dragoun, Zdeněk. Nález románské stavby v areálu sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 31–41.