[Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě]

Název: [Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 254-257
Rozsah
254-257
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 200 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2727; Slavica Wratislaviensia CXXXII. ISSN 0239–6661, ISBN 83–229–2598–0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.