[Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě]

Title: [Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě]
Author: Brandner, Aleš
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 254-257
Extent
254-257
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 200 s. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2727; Slavica Wratislaviensia CXXXII. ISSN 0239–6661, ISBN 83–229–2598–0.