Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy

Název: Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy
Variantní název:
  • Основные сегменты флективной морфологической структуры русских глаголов и их морфонологические и морфографематическое комбинаторные отношения
    • Osnovnyje segmenty flektivnoj morfologičeskoj struktury russkich glagolov i ich morfonologičeskije i morfografematičeskoje kombinatornyje otnošenija
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. [81]-87
Rozsah
[81]-87
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.