Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy

Title: Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy
Variant title:
  • Основные сегменты флективной морфологической структуры русских глаголов и их морфонологические и морфографематическое комбинаторные отношения
    • Osnovnyje segmenty flektivnoj morfologičeskoj struktury russkich glagolov i ich morfonologičeskije i morfografematičeskoje kombinatornyje otnošenija
Author: Moll, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [81]-87
Extent
[81]-87
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.